Blog

Versnel je team met Scrumban!

13 May, 2016
Xebia Background Header Wave

Herken je dat ook? Teams die meer dan een half jaar aan het scrummen zijn en sprint commitments maar niet halen? Of maar geen stijgende ‘velocity’ laten zien? Blijven verbeteren zonder een echte verbetering te zien? Scrumban is het toepassen van de Kanban Methode in de context van scrum en geeft deze teams een weg hieruit door een structuur en principes te bieden.

Veel voorkomende symptomen

In de praktijk kom ik het volgende veel tegen:

 • herhaaldelijk missen van de sprint commitments,
 • het hebben van 2 Definition of Dones,
 • een velocity die over sprints heen hetzelfde blijft,
 • het blijven sleutelen aan het proces zonder zichtbare verbetering,
 • ‘deployment’ user stories, of ‘user acceptance testing’ user stories.

Het probleem met het ‘snel’ repareren van deze symptomen is dat als je de eigenlijke oorzaak niet goed genoeg onderzoekt en deze niet wegneemt, het symptoom in een andere vorm terugkomt. Het komt dat terug maar in een andere vorm en herken je het niet zo snel meer.
Om te weten hoe de Kanban Methode hierbij kan helpen, duiken we een beetje dieper in Kanban.

Kanban Methode principes

De 4 principes van de Kanban Methode zijn:

 1. Neem het huidige proces als startpunt,
 2. Respecteer de huidige rollen en verantwoordelijkheden,
 3. Spreek met elkaar af geleidelijke verbeteringen na te streven,
 4. Moedig leiderschap aan op alle nivo’s.

Juist vanwege de eerste 2 punten maakt dat de Kanban Methode uitstekend is toe te passen op Scrum teams: hun huidige manier van scrum doen, is het startpunt!
Met deze principes weten we wel dat het toe te passen is op scrum teams, maar nog niet ‘hoe’.

Aan de slag met Scrumban

In de praktijk merk ik vooral dat:

 • het doel of purpose van het team niet helder is voor hen,
 • sterke focus op het ‘eigen’ werk,
 • een backlog die bestaat uit verschillende soorten werk.
Purpose. Een van de eerste dingen is dat om de focus op juiste dingen er weer in te brengen. Dit doe ik dan door samen met het team het purpose te achterhalen. Voor wie doen we het en wat zijn de behoeften van de klant? Hoe herkennen we dit? Maak het meetbaar. Dit maakt het makkelijker te bepalen hoe we het nu doen en of dit al voldoende is of juist niet.
Soorten werk. Waar komt het werk vandaan? Hoe komt het aan bij het team? Aan wie levert het team het op? Met wat voor regelmaat: ineens, met pieken, via een backlog, terugkerend werk, etc. Wat zijn de kwaliteitseisen en verwachtingen?
Focus op het geheel. Als de purpose helder is, breng ik met het team de keten waar ze onderdeel van uitmaken in kaart. Van begin tot in productie. Hier kun je ook prima afhankelijkheden op andere teams en partijen kwijt. Ook maakt dit transparant dat het doel is dingen in productie te krijgen.
Metrics. In ieder geval beginnen met het meten van 3 dingen:
 1. gemiddelde doorlooptijd per soort werk,
 2. hoe vaak komen verschillende doorlooptijden voor?
 3. hoeveelheid werk dat er in de keten tegelijk onderhanden is.

Met deze informatie bepaal je een eerste verbeteractie met het team waarbij je ook een link legt naar de purpose; je wilt dat deze er beter van wordt.

Hoe pak je het aan? Een stappenplan

Wat hiervoor beschreven is, zijn de eerste stappen in wat bij de Kanban Methode onder STATIK wordt verstaan. STATIK staat voor ‘Systems Thinking Approach to Introducing Kanban’. Bij sommige stappen sta je wat langer of korter stil dan bij andere stappen.
De aanpak bestaat erin met het team de volgende stappen te doorlopen:

 1. Doel of dienst van het team: wat is de identiteit van het team?
 2. Onderzoek bronnen van ontevredenheid bij klanten, gebruikers en het team zelf,
 3. Analyseer de vraag van de klant en de mogelijkheden van het team,
 4. Wat voor werk komt er op het team af? Waar gaat het naar toe? Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van kwaliteit en snelheid?
 5. Breng in kaart wat er daarnaar met dit werk gebeurt,
 6. Kijk naar de risicoprofielen van dit werk,
 7. Ontwerp het kanbansysteem (met bord)
 8. Doe het!

Met name de eerste 2 stappen zorgen ervoor dat de veranderingen altijd een verbetering van de dienst zullen zijn, of op z’n minst de verwachtingen hebben deze te verbeteren.

Patronen…..

Tot nu toe heb ik een algemene aanpak beschreven die in de praktijk werkt. Voorbeelden hiervan zullen in komende blogs verder aan bod komen.

Questions?

Get in touch with us to learn more about the subject and related solutions

Explore related posts