Blog

De oneindige cirkel van succes

12 Nov, 2013
Xebia Background Header Wave

Nagenoeg elk team dat op een Agile manier gaat werken ondergaat een versnelde ontwikkeling. Agile teams ontwikkelen zich meestal gemakkelijk. In de 1ste sprint retrospective zullen de teamleden de teamsfeer en –dynamiek als een van de Goed!-punten noemen.  Agile legt onder meer nadruk op samenwerken, technische excellentie, transparantie en het presenteren van behaalde resultaten. Dit geeft een boost aan de cultuur, vorm van communiceren (en met wie!) en het vakmanschap.
Niet alle teams ontwikkelen zich even snel, en niet alle teams lukt het om hun succesvolle groei na de opstartfase door te zetten. Vooral bij een flinke tegenslag, een impediment die voor stagnatie in het development proces zorgt, onderscheidt zich het kaf van het koren. Er zijn verschillende lijstjes als de Zeven Strategieën [Bernstein] of de Vier Ingrediënten [Krishnamurthy] voor succesvolle teams. Hieronder het lijstje gebaseerd op mijn ervaring met succesvolle en minder succesvolle teams.

Succes! Is hèt groeihormoon van een team
Er zijn vele factoren die de groei van een team beïnvloeden, en in mijn ervaring zit het hem vaak in kleine dingen. Een verkeerde opmerking van een manager, een technische meevaller, de toevallige samenstelling van een team, kunnen een team een heel eind omhoog stuwen of juist naar beneden duwen.
De allerbelangrijkste factor voor groei is Succes! Succesvol leveren en waardering daarvoor –in woord en daad- geven een team vleugels. Daarom is het belangrijk om succes te herkennen, ook als het klein is. En om het te benoemen. De keerzijde geldt ook: geen succes, het niet kunnen opleveren en niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van de klanten demotiveert enorm.
De manager als succes facilitator
Het management speelt een belangrijke rol in het creëren van de structurele omstandigheden waarbinnen teams succesvol kunnen zijn. Een onderdeel hiervan is het voortvarend oplossen van impediments voor een team. Laat het management zien aanpassingen te willen doen ten gunste van het team? Is het bereid  procedures en autorisaties te wijzigen, andere afspraken met de klant (SLA’s) of met beheerpartijen (SLA mbt doorlooptijd voor een beheerraad) te maken, af te wijken van bestaande rapportage vormen? Een goed voorbeeld is het besluit om het support-level voor de Acceptatie-omgeving op te trekken naar het niveau van de Productie-omgeving, ondanks de beduidend hogere kosten. De teams konden hierdoor veel sneller acceptatietesten en hun oplossingen daadwerkelijk elke 3 weken naar productie brengen.
Een ander voorbeeld is die van de manager die een geëscaleerd impediment ‘meeneemt naar het MT overleg volgende week’. Die zaagt aan de verbeterdrang en de groei van het team, dat alles geeft om de sprint te halen.
De rol van het management is sowieso precair. Moedigt zij teamleden aan om problemen zelf op te lossen of trekt ze alle problemen naar zich toe. Wat is de beste aanpak om verantwoordelijkheid en  vertrouwen te geven?
Serious fun
Gelukkig zijn teams niet helemaal afhankelijk van haar management. Integendeel.
Teams met een hogere ‘fun-factor’ presteren beter en bevechten tegenslagen harder. Het regelmatig organiseren van sociale bijeenkomsten, het vieren van elkaars verjaardagen en successen zijn van onderschatte waarde. In ieder geval als ik kijk naar de moeite die het kost hiervoor budget te krijgen. Ook een stemmingmaker is een belangrijke rol om in het team te hebben. Aansprekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld het team dat de Samenwerking Wisseltrofee introduceerde. Deze beker met grote oren werd aan het eind van elke sprint ceremonieel doorgegeven aan het team met wie het best was samengewerkt. Een ander team introduceerde een receptiebel: telkens als een taak af is wordt op de bel gedrukt. Als laatste voorbeeld het team dat zich bij het maken van avatars liet inspireren door Asterix en Obelix, en met veelzeggende bijnamen als Testnix (voor een van de programmeurs) en Acceptanix (voor een van de testers) kwam J. Hoe werkt jouw team aan de fun-factor?
Succes = samen
Succesvolle teams maken het samen. Ondanks dat we in een individualistische maatschappij leven, van huis uit willen wij mensen bij een groep horen. Gezamenlijk problemen oplossen, gezamenlijk successen vieren, kunnen helpen, geholpen worden, niet afhankelijk zijn van andermans individuele expertise schept een band. Veel teams starten als een groep individuele experts (de tester, de bouwer van de financiële module), en multi-disciplinaire teamleden klinkt voor velen als “maar niet in onze situatie”. Maar, maakt jouw team bewust stappen om multi-disciplinair te worden? Veel kleine stapjes mag ook!
Vakmanschap is leuk!
Succes zit ook in het beter worden. Beter worden in het werk wat we doen, en de manier waarop we het uitvoeren. In ieder van ons zit een racer, die harder wil. Eerder werd al het oplossen van impediments genoemd. Vooral als ze vooraf als ‘hier onoplosbaar’ zijn bestempeld. Succesvolle teams krijgen ook de ruimte om zich te ontwikkelen, proberen nieuwe technieken en werkwijzes, leren andere competenties. Dit vraagt vaak een investering, maar het is net zoveel een kwestie van durven en doen. Het is noodzakelijk om te blijven groeien. Aan welke verbeteringen werkt jouw team?
De doelgever
Last but not least, succesvolle team hebben een duidelijk doel, dat bindt en motiveert. Er is echter een belangrijke randvoorwaarde. Een doel motiveert alleen als we er in geloven, en als er tenminste 1 iemand is die het doel gepassioneerd en overtuigd nastreeft. En deze persoon heeft een band met het team! Zonder volgers immers geen leider. Wie is de doelgever van jouw team?
Conclusie
Met de introductie van Agile krijgen teams een boost. Team motivatie en werkplezier staan bovenaan de lijst met effecten van Agile werken: 85% van respondenten van de Agile Survey 2011 en 83% van de 2012 versie noemen dit effect. Elk team begint te groeien, maar hoe zorg je dat een team door blijft groeien?
Succes in de zin van daadwerkelijk opleveren, vertrouwen van het management, vakinhoudelijke ontwikkeling, fun en het WIJ-gevoel, en gepassioneerd gedragen doelen zijn de belangrijkste ingrediënten om een team verder te laten groeien naar nog meer successen. Die dan weer gevierd kunnen worden, leiden tot meer vertrouwen, meer passie, meer ruimte voor ontwikkeling, en nog weer meer successen. Een eindeloze cirkel van succes, wie wil dat nu niet?

Questions?

Get in touch with us to learn more about the subject and related solutions

Explore related posts