Hoe je jouw skills als Product Owner of Product Manager kunt ontwikkelen

Om professionals in productmanagement – zoals Product Owners, Product Managers en Product Leaders – vooruit te helpen, stellen we graag ons eigen Professional Product Management (PPM) Competency Framework™ aan u voor. In dit artikel leer je meer over de skills en competenties die van jou een geweldige Product Owner, Product Manager of Product Leader maken.

Wij bieden u een holistisch perspectief op het ambacht van productmanagement en een raamwerk voor het evalueren van uw capaciteiten als productprofessional. De juiste vaardigheden ontwikkelen om jouw carrière en het vakgebied van productmanagement vooruit te helpen.

1 juni 2023

Robbin Schuurman

Head of Product

Vraag

Wat is een van de meest gehoorde redenen voor Product Owners en Product Managers om een bedrijf te verlaten?

Antwoord: Onderzoek, enquêtes en interviews onder productprofessionals hebben keer op keer aangetoond dat een van de belangrijkste redenen om uw bedrijf te verlaten het gebrek aan persoonlijke groei is. Product Owners en Product Managers hebben simpelweg het gevoel dat ze te weinig kansen krijgen om meer eigenaarschap te krijgen, nieuwe skills te leren en hun carrière vooruit te helpen.

De behoefte aan productleiderschap

Geweldige producten geleverd door geweldige mensen vormen de kern van elk geweldig bedrijf. Organisaties ontdekken tegenwoordig manieren om producten en diensten van waarde effectiever en efficiënter te leveren dan ooit tevoren. Het blijft echter een uitdaging om waarde te leveren aan klanten.

Bedrijven vinden zichzelf op zo’n manier opnieuw uit dat de macht doorsijpelt naar de mensen en teams met de juiste kennis en inzichten om beslissingen te nemen. Deze verandering legt echter een nieuw soort probleem bloot. De behoefte aan productleiderschap.

Weten wat je moet bouwen voor wie en waarom is wat elk bedrijf snel moet ontdekken om relevant en succesvol te blijven. Vaak ligt het antwoord op het kruispunt van:

 • Iets waar klanten van houden (Desirability),
 • Iets met een groot marktpotentieel (Viability), en
 • Iets dat haalbaar is om te maken (Feasability).

Dat kruispunt, waar UX, Business en Tech elkaar ontmoeten, is de ultieme plek om te zijn. Maar het is een steeds veranderende reis om daar te komen. Daarom moeten we het vak van productmanagement verder ontwikkelen. Het Professional Product Management Competency Framework is er om precies dat te doen.

Wat is Professional Product Management (PPM)™?

De rol van de Product Owner (PO) of Product Manager (PM) wordt vaak de ‘product CEO’ genoemd. Hoe geweldig dat ook klinkt, het is – helaas – anders in de praktijk.

Martin Eriksson wijst hier goed op: :

“Productmanagers hebben simpelweg geen directe zeggenschap over de meeste zaken die nodig zijn om hun product succesvol te maken – van gebruikers- en gegevensonderzoek via ontwerp en ontwikkeling tot marketing, verkoop en ondersteuning.”

Hoewel Product Owners en Product Managers niet de feitelijke CEO’s van een product zijn, zou dat hen er niet van moeten weerhouden om te denken als een CEO, of een ondernemer. Het mag hen er niet van weerhouden om een breed scala aan skills te ontwikkelen, waaronder zakelijke en leiderschapsvaardigheden. Het gaat niet alleen om de volgende functie; het gaat er ook om het domein te begrijpen en de autonomie te creëren om je product vooruit te helpen.

Laten we duidelijk zijn. Productmanagement is een complex maar verbazingwekkend beroep. Als productmanager heb je een breed scala aan skills, kennis en competenties nodig. Hoe het beroep wordt gedefinieerd en uitgevoerd, hangt echter sterk af van je organisatie, producttype, carrièrepad en branche.

Sommige organisaties zien Product Management bijvoorbeeld vooral als productontwikkeling, waarbij wordt besloten welke producten, functies en vereisten worden ontwikkeld en in welke volgorde. Voor andere bedrijven heeft het meer te maken met productmarketing, zoals het uitvoeren van uitgaande activiteiten om productbewustzijn, -differentiatie en -vraag te genereren. Voor weer een andere groep kan dit overeenkomen met technisch productmanagement, het begrijpen van de technische details van het product, of bijvoorbeeld het beheren van juridische aspecten van een product, enzovoort.

Zoals je misschien hebt gemerkt, bestaat productmanagement uit veel verschillende concepten, praktijken, hulpmiddelen en verantwoordelijkheden en wordt het dus op verschillende manieren geïmplementeerd. Voor elke Product Owner of Product Manager zoals jijzelf is er echter een vergelijkbare set praktijken en tools beschikbaar om jezelf verder te ontwikkelen.

Melissa Perotti - Advanced Analyst at bol.com

Robbin Schuurman

Professioneel Product Management (PPM) creator

“Geweldig zijn in elk aspect en gebied van het model zou waarschijnlijk betekenen dat je uit de ruimte komt, want geen normaal mens kan in alles perfect zijn.”

Wat is het verschil tussen een Product Owner en een Product Manager?

Laten we, voordat we verdergaan, een korte zijsprong maken. In dit artikel gebruiken we Product Owner en Product Manager door elkaar, maar het is goed om de semantiek goed te hebben.

Een vraag die we vaak horen is: “Wat is het verschil tussen een Product Owner en een Product Manager?”.

Een eenvoudige manier om dit uit te leggen is dat product management een beroep is. En bij product management beheer je een product end-to-end gedurende de hele levenscyclus van het product. Je bent gefocust op:

 • Managen van productstrategie: identificeren en definiëren van het klant/marktprobleem dat opgelost moet worden, visie, strategie, productdoelen en doelstellingen.
 • Productontwikkeling beheren: Product Backlog, roadmap, prioritering, vereisten.
 • Productmarketing managen: Prijsstelling, go-to-market, positionering.

Eenvoudig gezegd is een Product Owner een Product Manager. Een Product Manager kan ook een Product Owner zijn. De Product Owner is een verantwoording ؘ- of rol – die voortkomt uit het Scrum raamwerk. De namen van de rollen kunnen dus een verschillende oorsprong hebben, maar toch lijken ze erg op elkaar.

Zowel Product Owners als Product Managers nemen de taak op zich om van hun producten een succes op de markt te maken. Ze proberen allebei de juiste klantproblemen op te lossen en daarvoor het juiste type waarde te leveren.

Er kunnen situaties zijn waarin een bedrijf zowel Product Owners als Product Managers heeft, maar in principe is er geen verschil in verantwoordelijkheden. Daarom is het Professional Product Management Competency Framework op maat gemaakt voor zowel Product Owners als Product Managers.

Ons Competency Framework voor Professional Product Management (PPM)

Nu dat is opgehelderd, willen we graag dieper ingaan op het Professional Product Management (PPM) Competency Framework. Op basis van tientallen jaren ervaring in het leiden en transformeren van productorganisaties, en rekening houdend met bestaande raamwerken op de markt, willen we dit competentieraamwerk introduceren, dat alle productmanagementcapaciteiten omvat.

Dit raamwerk wordt door organisaties gebruikt om productprofessionals aan te nemen, te ontwikkelen en te behouden. Het is een uitgebreid raamwerk dat kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van uw organisatie.

Figure 1. Professional Product Management (PPM) Competency Framework + product skills.

Figuur 1. Professioneel Product Management (PPM) Competentie Framework en Productvaardigheden.

Ongeacht de specifieke invulling van het vak productmanagement in uw organisatie, hebben we geleerd dat de kern van professioneel productmanagement wordt gevormd door twee competentiegebieden: Communicatie en Ondernemerschap. 

Goed kunnen samenwerken met veel verschillende soorten mensen, de juiste (klant)problemen kunnen identificeren om op te lossen en samen met hen de juiste kansen grijpen om de waarde van een product te maximaliseren, zijn van cruciaal belang voor elk type productprofessional. Daarom vormen communicatie en ondernemerschap de kern van het competentieprofiel Professional Product Management. 

Zes competentiegebieden voor Product Management

Daarnaast zijn er zes competentiegebieden die een goede Product Leader maken. Deze competentiegebieden zijn:

 • Product.
 • Proces.
 • Mensen.
 • Markt.
 • Zakelijk.
 • Leiderschap.

Elk gebied bestaat uit verschillende skills, gedragingen en houdingen. Bijvoorbeeld, het competentiegebied Product bestaat uit skills rond het bereiken van product-markt-fit, productstrategie, doelen stellen, product roadmaps, Product Backlog Management, requirements management, algemene productkennis en product-domein kennis.

Het gebied Business , als een tweede voorbeeld, bevat skills zoals algemene bedrijfsexpertise, bewustzijn van bedrijfsstrategie, inschatting van waarde, prioritering, waardemeting, productfinanciën, verkoopondersteuning, productprijzen en go-to-market strategieën.

Belangrijk om op te merken is dat je zeer waarschijnlijk geen diepgaande kennis, expertise en ervaring hebt, ooit zult verwerven of ooit nodig zult hebben in alle competenties van het PPM-raamwerk. Geweldig zijn in elk aspect en gebied van het model zou waarschijnlijk betekenen dat je uit de ruimte komt omdat geen normaal mens in alles perfect kan zijn.

Richt je dus vooral op het benutten van je sterke punten, ontwikkel misschien enkele van je zwakkere vaardigheden die cruciaal zijn voor het werk als Product Leader, of zoek andere mensen om je heen om je skills aan te vullen (maak gebruik van anderen voor de zwakke punten die je hebt).

Hoe verbeter je je Product Management skills?

Figure 2. Professional Product Management Competency Framework assessment.

Figuur 2. Professional Product Management Competency Framework assessment

Een PPM (zelf)assessment uitvoeren

Om je vaardigheden als Product Owner, Product Manager of Product Leader te ontwikkelen, raden we je aan om je huidige vaardigheden, gewenste volgende carrièrestap(pen) en vervolgens de gewenste vaardigheden die je nodig hebt te evalueren. Je kunt een relatief eenvoudige zelfevaluatie doen van die vaardigheden door het PPM-raamwerk te bekijken en een schaal van 1 tot 5 te gebruiken, of we kunnen je helpen met een professionele aanpak om je vaardigheden te evalueren, door een Professional Product Management Competency Assessment te doen.

Of je nu kiest voor een zelfevaluatie of een Professional Product Management Competency Assessment, de eerste stap in je bijscholingstraject is beoordelen waar je nu staat. Als je eenmaal weet waar je vandaag staat, wil je bepalen wat de volgende stap is. Om je te helpen met je persoonlijke ontwikkelingsplan, vind je hieronder ons veelgebruikte loopbaantraject. Deze beelden illustreren hoe de vaardigheden en competenties van productprofessionals de neiging hebben om mettertijd te groeien.

Beweeg uw carrière in productmanagement vooruit

We hebben verschillende stadia in een standaard productmanagementcarrièrepad geïdentificeerd. Hieronder leggen we uit wat de onderscheidende kenmerken zijn van een Individual Contributor Track en een People Leadership Track.

De Individual Contributor Track

De volgende afbeelding laat zien hoe een productprofessional zijn carrière in de loop van de tijd kan uitbouwen als een individuele medewerker, waarbij hij eigenaar wordt van een kleiner product aan het begin van zijn carrière, terwijl hij meer eigenaar wordt naarmate hij een Principal Product Owner wordt. In de individuele productmanagement track neem je altijd het eigenaarschap van een product of dienst op je en doe je optioneel aan peer coaching/mentoring.

Figure 6. Increased focus on AI, Big Data and Cloud with SAFe 6.0 (Source: Scaled AgileFigure 3. Professional Product Management (PPM) — Individual Contributor Track.

Figuur 3. Professioneel Product Management (PPM) – Individual Contributor Track.

De People Leadership Track

Op een bepaald moment krijg je misschien de optie om een functie als people leadership aan te nemen, wat betekent dat je de verantwoordelijkheid op je neemt om een team van productmensen te leiden. In deze situatie ben je niet meer actief bezig met het managen van een product (in ieder geval niet op een heel gedetailleerd niveau), maar bouw je aan het vak productmanagement in je organisatie.

Om deze stap te zetten, moeten Product Leaders meestal extra vaardigheden ontwikkelen. Bekijk het loopbaantraject hieronder.

Figure 4. Professional Product Management (PPM) — People Leadership Track.

Figuur 4. Professioneel Product Management (PPM) – People Leadership Track.

Zodra je de gewenste volgende stap(pen) hebt geïdentificeerd, is het tijd om te bepalen welke competenties, vaardigheden, attitudes en gedragingen je moet ontwikkelen om die bestemming te bereiken.

Ben je enthousiast om je vaardigheden op het gebied van Product Management verder te ontwikkelen?

Om een expert op een bepaald gebied te worden, is meer nodig dan één training. Beschouw het als een reis, waarbij je kennis moet vergaren en in de praktijk moet ervaren. Daarom hebben we Product Management Learning Journeys ontwikkeld voor Product Owners, Product Managers en Product Leaders.

We hebben ook gemerkt dat mensen vaak de voorkeur geven aan een gestructureerde aanpak om alleen die vaardigheden te stimuleren die ze in een specifiek onderdeel moeten verbeteren. Om dat mogelijk te maken, hebben we verschillende Professional Product Management Training Modules opgezet. Modules zoals Waarden maximaliseren, Verbeelden en verhalen vertellen, Strategie en routekaarten of Betrokkenheid van belanghebbenden en politiek bieden je leer- en ontwikkelingstrajecten van meer dan 8 weken, zodat je echt een specifiek competentiegebied kunt verbeteren in plaats van een zeer algemene training te volgen die allerlei verschillende onderwerpen op een hoog abstractieniveau behandelt.

 

Figure 5. A typical Professional Product Management (PPM) upskill journey at Xebia Academy.

Figuur 5. Een typische upskill journey voor Professional Product Management (PPM) bij Xebia Academy.

Onze learning journeys zijn ontworpen om de perfecte balans te vinden tussen de theorie van de universiteit en de intensiteit van een bootcamp. Deze ingrediënten worden gemengd in een trainings format dat past bij de leerstijl van iedereen. We leren je genoeg theorie om te weten wanneer je met vuur speelt, maar we richten ons op de toepasbaarheid voor het werk dat gedaan moet worden.

De journeys bieden je een gepersonaliseerde aanpak voor professionals om hun capaciteiten te ontwikkelen en hun carrière vooruit te helpen. Deze blended learning-trajecten rond productmanagement bestaan uit (competentie)assessments, trainingen, workshops, oefeningen, on-demand content, persoonlijke reflectie, coaching en consultancy.

De basis van het productmanagementtraject wordt gevormd door ons PPM-raamwerk. Het is verbonden met je productcarrièrekader en wordt geïmplementeerd tijdens het hele leertraject.

Figure 6. Overview of all Competency Areas and Professional Product Management Training Modules

Figuur 6. Overzicht van alle competentiegebieden en modules voor professionele productmanagementtraining 

Ben je klaar om je vaardigheden als Product Professional verder te ontwikkelen?