Blog

Strategieën voor Europese ISV’s om uitdagingen tijdens groei te overwinnen

10 Mar, 2017
Xebia Background Header Wave

Na een financiële crisis lijkt de Europese economie weer aan te trekken. We zien een opleving van het internationale ondernemerschap en de bijbehorende investeringen. Met de komst van de technologie-clusters in de grotere steden, waaronder Amsterdam, Berlijn, Londen, Helsinki en Stockholm, wordt Europa steeds meer gekenmerkt door een levendig start-up ecosysteem.
Veel van deze succesvolle technologie start-ups (waaronder veel software bedrijven) staan aan de vooravond van de transformatie naar een scale-up. Deze bedrijven zijn buiten de grenzen van Europa op zoek naar wereldwijde markten om hun groei te bewerkstelligen. Echter, veel van deze bedrijven worden geconfronteerd met uitdagingen die hun groei kunnen beperken.

Het bereiken van de volgende fase van groei zal voor deze bedrijven alleen mogelijk zijn als er oplossingen worden gevonden voor de beperkingen waar men tegen aan loopt. We zien dit onder andere terug bij veel software-bouwers (ISV’s). De problemen van Europese ISV’s kunnen als volgt worden ingedeeld:

  • Mensen/middelen
  • Organisatiestructuur
  • Werkwijze
  • Technologie deskundigheid

Gebrek aan hoogopgeleid personeel

De krapte op de arbeidsmarkt en het gebrek aan hoogopgeleid personeel is in de westerse landen misschien wel de grootste uitdaging voor ISV’s. Het gebrek aan geschoolde resources kan vertragend werken, omdat het kan leiden tot beperkte ontwikkeling. Dit wordt veroorzaakt door een vertraagde uitvoering van de roadmap met betrekking tot de technologie en het product. Daarnaast veroorzaakt de langere time-to-market een achterstand op eventuele concurrentie.

Er wordt gewerkt aan structurele oplossingen en hervormingen voor de langere termijn om het aanbod van goed opgeleide wetenschappers en ingenieurs in heel West-Europa te versterken. Echter, ISV’s kunnen in de tussentijd geen stappen maken. Tenzij ze mensen op andere locaties weten te vinden.

Voor velen is het opzetten van een partnership al een goede strategie gebleken om deze uitdaging te overwinnen.

De organisatiestructuur is niet in lijn met de product life cycle

Voor ISV’s is het een constante strijd om de juiste balans te vinden tussen innovatie, ontwikkeling en stabiliteit. Daarbij wordt gekeken naar een passende organisatiestructuur die de product life cycle ondersteunt. Elk product doorloopt een cyclus van oprichting, groei en volwassenheid. Net als het bedrijf zelf.

Een typische start-up zal bijvoorbeeld losjes worden georganiseerd en met een kleine groep mensen multi-tasken, waardoor een enorm dynamische omgeving ontstaat.

Hoewel dit voor een start-up kan werken, zal de groeiende ISV een goed gedefinieerde structuur en processen nodig hebben. Door ervoor te zorgen dat de fase binnen de levenscyclus van het product en de organisatiestructuur van de ISV op elkaar aansluiten kan dit leiden tot succes.

Het gebrek aan agile processen en automatisering

Wanneer je als bedrijf werkt met een kleine groep mensen kun je een geweldig product bouwen. Zelfs zonder een proces. Maar naarmate een bedrijf groeit en het aantal mensen welke werkzaam zijn mee zal groeien, is de noodzaak van een goed gestructureerd proces van groot belang. Het bedrijf wordt alleen maar complexer zonder de nodige maatregelen.

Het opzetten van een agile proces met workflows, tools en automatisering kan zorgen voor de noodzakelijke verbetering op het gebied van voorspelbaarheid en kwaliteit van het product.

Het ontbreken van technologische expertise

Vaak zal een ontwikkelorganisatie de domein-expertise en technische vaardigheden hebben om een initieel degelijke roadmap op te zetten. Maar door de diverse veranderingen in de technologie en de markt is het moeilijk om alle vaardigheden in huis te houden om deze ontwikkelingen bij te houden.

Daarom zullen de meeste ISV’s externe, strategische deskundigheid moeten inschakelen. Deze bedrijven zullen hen moeten helpen met de technologische- en ontwikkel-uitdagingen, het realiseren van hun product en het behalen van de zakelijke doelstellingen.

In de huidige tijd van kerncompetenties en het hebben van een scherpe focus is het belemmerend voor ISV’s om zich te beperken bij het zoeken naar deskundige begeleiding bij het werken met nieuwe technologieën.

In de afgelopen tien jaar hebben we bij coMakeIT tal van Europese ISV’s geholpen met deze uitdagingen. Deze scale-ups zijn op de meest effectieve en efficiënte wijze ondersteund. coMakeIT heeft een strategisch en flexibel model waarbij onze klanten de touwtjes in handen hebben. Onze rol is het verzorgen van de operationele aspecten. We hebben een niche solution framework, exclusief ontworpen voor ISV’s, ongeacht hun technische of functionele domein.

Vele innovatieve ISV’s uit heel Europa zijn een succesvol strategisch partnerschap met ons aan gegaan. Bent u een ISV, en de reeds benoemde uitdagingen komen u bekend voor? We komen graag in contact om u verder te helpen in uw groei.

Patrick Visch
Patrick Visch was a part of our Business Development team in Europe for the past 6 years, with a particular focus on expanding our outreach into the Outsourced Product Development Service’s segment, catering to small and large-sized ISV’s.
Questions?

Get in touch with us to learn more about the subject and related solutions

Explore related posts