Blog

Rise of the Platforms

21 Nov, 2017
Xebia Background Header Wave

Het ontwrichtende effect van de digitale transformatie wordt steeds duidelijker. Om te overleven moeten bedrijven en organisaties hun businesscases herzien, de financiering van hun activiteiten anders organiseren en nieuwe ketenpartners zoeken. Platform services is de trend waar Amazon, Google, Microsoft en Oracle zich met miljarden investeringen op richten. Waar nu nog ICT diensten op basis van licenties worden verkocht, worden straks complete bedrijfstoepassingen op basis van gebruik afgenomen. Zelf in ICT investeren is niet meer nodig en is met de snelheid van vernieuwingen ook niet meer bij te houden. Voor bedrijven die als gevolg van gebrekkige klantdata, taaie ICT systemen en veel vaste activa en medewerkers niet op de Digitale Transformatie in kunnen spelen is disruptie een bekend begrip. De vraag is hoe het bedrijfsleven en de overheid er voor staan en hoe zij hier op in kunnen spelen.

Beschikbare technologieën maken het mogelijk de interactie met burgers en bedrijven op maat en 24/7 in te richten. Burgers en bedrijven verwachten dit ook. Ze verwachten een proactieve en zichtbare benadering via de diverse media. Voor de overheid betekent dit een investering in data, ICT systemen en medewerkers, terwijl het budget grotendeels opgaat aan beheer.

Want wat hebben we de afgelopen decennia gezien? Dat men vooral investeerde in omvang en assets. Volume, een veelheid van activiteiten en het bezit van kapitaalgoederen was een garantie voor waarde creatie. De investering op die materiele activa schreef men in vijf jaar af. Op die manier is ook lang tegen IT aan gekeken. Als iets wat je zelf in huis moet hebben en wat je over een periode van een aantal jaar kan afschrijven. De CAPEX ‘way of thinking’. Zo werkt het inmiddels niet meer. Ontwikkelingen gaan zo snel dat een afschrijvingstermijn van vijf jaar niet realistisch meer is. Die tijd is er simpelweg niet meer. Dat geldt ook voor IT. Het duurt nu ongeveer een jaar om bijvoorbeeld een grote ERP-implementatie uit te rollen. Vervolgens duurt het nog een jaar voor de hele onderneming er goed mee aan de slag kan. Dat betekent in veel gevallen dat de technologie al weer verouderd is voor je goed en wel mee aan de slag bent.

Platformleveranciers bieden functionaliteit tegen zeer scherpe prijzen. Dat betekent dat je als afnemer een goed functionerend IT-platform krijgt zonder er zwaar in te hoeven investeren. Die IT valt gewoon onder operationele kosten en je betaalt naar ratio. Die verschuiving van CAPEX naar OPEX is belangrijk, want je hoeft niet meer zwaar te investeren. De strategie voor de digitale overheid moet zich met zo’n aanpak richten op het beschikbaar stellen van een dergelijk platform, een public IT grid.

Een overheid die stuurt op de behoeften van burgers en bedrijven creëert waarde. Innovatie kost wel geld: “find the money”. Kapitaliseer de Digitale Immateriële Activa (DIA) waar de overheid over beschikt, namelijk de data van burgers en bedrijven. Maak het geïnvesteerd vermogen in legacy (Capex) liquide. Ontwerp gemeenschappelijke ecosystemen voor generieke processen in Privaat Publieke Samenwerkingen (van Capex naar Opex). De overheid richt zich op burgers en bedrijven, niet op IT.

To learn more about digital platforms, participate in our upcoming inspiration session:

 

Questions?

Get in touch with us to learn more about the subject and related solutions

Explore related posts