Blog

Experimenteren kun je leren

18 Apr, 2016
Xebia Background Header Wave

pdcaValidated learning: het leren door een initieel idee uit te voeren en daarna de resultaten te meten. Deze manier van experimenteren is de primaire filosofie achter Lean Startup en veel van het Agile gedachtegoed zoals het op dit moment wordt toegepast.
In wendbare organisaties moet je experimenteren om te kunnen voldoen aan de veranderende markt behoefte. Een goed experiment kan ongelooflijk waardevol zijn, mits goed uitgevoerd. En hier zit meteen een veel voorkomend probleem: het experiment wordt niet goed afgerond. Er wordt wel een proef gedaan, maar daar zit vaak geen goede hypothese achter en de lessen worden niet of nauwelijks meegenomen. Ik heb gemerkt dat, om een hoger lerend vermogen in de organisatie te krijgen, het handig om een vaste structuur aan te houden voor experimenten.

Er zijn veel structuren die goed werken. Toyota (of Kanban) Kata vind ik persoonlijk heel erg fijn, maar ook de “gewone” Plan-Do-Check-Act werkt erg goed. Die structuur voor een staat met een simpel voorbeeld hieronder uitgelegd:

  1. Hypothese

Welk probleem ga je oplossen? En hoe wil je dat gaan doen?
Als het hele team vanuit huis inbelt voor de stand up dan worden we niet minder effectief dan als iedereen aanwezig is en kunnen we beter omgaan met thuiswerkdagen

  1. Voorspelling van de uitkomsten

Wat is je verwachting van de uitkomsten? Wat ga je zien? Wat is het beste en wat is het ergste wat er kan gebeuren?
Geen lagere productiviteit, hogere score op team happiness omdat mensen vanuit huis kunnen werken

  1. Experiment

Op welke manier ga je toetsen of je het probleem kunt oplossen? Is dit experiment ook safe to fail?
De komende zes weken belt iedereen in vanuit huis voor de stand up. We scoren in de retrospective op productiviteit en happiness. Daarna doen we zes weken de stand up samen op kantoor

  1. Observaties

Verzamel zo veel mogelijk data tijdens je experiment. Wat zie je gebeuren? En wat leer je daarvan?
Het opzetten van de call duurt erg lang (10-15 minuten). Het is lastig iedereen aan het woord te laten. Bij het inbellen kunnen we het gewone board niet gebruiken omdat niemand post-its kan verhangen.

A well designed experiment is as likely to fail as it is to succeed – Free to Don Reinertsen

 Dit is vast niet het beste experiment dat geformuleerd kan worden. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat het leerproces ontstaat bij de verschillen tussen de voorspelling en de observaties. Het is dus belangrijk om allebei deze stappen te doen en bewust stil te staan bij het leerproces wat daarop volgt. Op basis van je observaties kun je een nieuw experiment formuleren voor nieuwe verbeteringen.
Hoe doe jij je experimenten? Ik ben benieuwd naar wat goed werkt in jouw organisatie.
 

Questions?

Get in touch with us to learn more about the subject and related solutions

Explore related posts