Blog

Agile Manifesto : The official Dutch Version

21 Apr, 2010

The Agile Alliance wants to translate the Agile Manifest into different languages. The Dutch translation will be coordinated by me.
I really want this to be a community effort of the Dutch speaking community. Therefor the blog to guide this translation effort is in Dutch and on a community blogsite (AgileHolland).
If you want to add your contribution to this translation please follow this link for the translation of the Manifesto,
and follow this link for the translation of the Agile Principles.

Because the translation started from this blogpost, there are already some comments on this post. I’ll see with the people who posted the comment how we will transfer these comments to the new post.

4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Patrick Verheij
Patrick Verheij
12 years ago

Mooi voorzet van de jongens van Agile Holland! Ik ben overigens wel benieuwd waar de vraag voor een NL versie vandaan komt.
Je merkt dat het Engels een rijkere taal is dan het Nederlands en dat een 1:1 vertaling lastig te maken is. Ik heb een aantal opmerkingen:
1) “…door onze praktijkervaring…”, In het Engels is dit eigenlijk specifieker neergezet in de zin “…by doing it…”. Praktijkervaring zegt niets over wanneer die ervaring is opgedaan. Je wilt immers zeggen dat we softwareontwikkeling verbeteren door het daadwerkelijk te doen. Continu dus eigenlijk. Wellicht is de NL vertaling “…door het te doen…” wel beter?
2) “…hebben we geleerd… ” en “…te verkiezen.” is een gesplitste zin. Je kunt dit ook vertalen in “Door dit werk hebben we geleerd waarde te hechten aan:” en dan de 4 waarden. “We have come to value” zegt namelijk ook iets over inzicht in waarde en dat ontbreekt als je het alleen hebt over “verkiezen”.
3) “Reageren op verandering” is minder rijk dan “Responding to change”. Responding is toch iets anders dan reacting. Softer, maar tegelijk sterker. In mijn optiek zou het meer iets zijn als “gevolg geven aan”, alhoewel dat misschien weer minder mooi leest. Reageren klinkt gewoon wat te passief. Lastig…
4) “…de zaken aan de rechterkant…”. Ik vind het woord “zaken” een stuk klinischer klinken dan het Engelse “Items”. Maar eerlijk gezegd heb ik op dit moment geen betere vertaling. Denk ik nog even over na.
Ik vind de waarden en de principes zo op het oog goed vertaald. Al met al een goede poging. Ik ben ook benieuwd naar andere reacties.

Mary
Mary
12 years ago

Mijn bijdrage:
Individuen & interactie gaan vóór processen & hulpmiddelen
Werkende software gaat vóór uitvoerige documentatie
Samenwerking met de klant gaat vóór contractonderhandelingen
Actief openstaan voor verandering gaat vóór het volgen van een vast plan
Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.
groetjes
Mary

Theo Gerrits
Theo Gerrits
12 years ago

@Mary:
Prima vertaling :-)!
Ik zou alleen ‘responding to change’ anders vertalen. ‘Actief’ wordt volgens mij niet duidelijk geïmpliceerd in het Engels en ‘openstaan’ houdt nog niet in dat je er daadwerkelijk wat mee doet.
Beter lijkt me: ‘omgaan met verandering’ of zelfs ‘aanpassen aan verandering’.
En voor de eerste zin (dank @Patrick):
‘We zijn aan het ontdekken hoe we beter software kunnen ontwikkelen door het zelf te doen en anderen te helpen om het te doen. Door dit werk hebben we geleerd om waarde te hechten aan:’
Gr, Theo

Gino Marckx
Gino Marckx
12 years ago

We ontdekken betere manieren om software te ontwikkelen door het te doen anderen erbij te helpen. Door dit werk leerden we waarderen:
– Individuen en interacties over processen en werktuigen (?)
– Werkende software over uitgesponnen documentatie
– Samenwerking met de klant over contract onderhandelingen
– Verandering opnemen over het strikt volgen van een plan.
Hiermee bedoelen we dat, alhoewel de dingen aan de rechterkant waardevol zijn, we meer belang hechten aan wat links staat.

Explore related posts