Xebia Academy is also available in EnglishSwitch to English
Close

Wat is SAFe?

SAFe®, het Scaled Agile Framework, helpt organisaties bij digitale transformatie en stelt organisaties in staat om alle uitdagingen aan te gaan die gepaard gaan met de aanpassing aan dergelijke markten.
Heb je vragen?
Bel ons, chat of word teruggebeld voor meer informatie over dit artikel, een training, of een trainingsoplossing op maat.
De hedendaagse volatiele en competitieve marktomgeving maakt digitale transformatie en Lean-Agile werkwijzen absoluut noodzakelijk voor het voortbestaan en duurzame succes van complexe organisaties.

SAFe®, het Scaled Agile Framework, helpt organisaties bij deze transformatie. SAFe zorgt ervoor dat je alle uitdagingen die gepaard gaan met de aanpassing aan zulke markten het hoofd kunt bieden. Meer dan 70% van de Fortune 100 zetten inmiddels in op SAFe.

1.  Wat is SAFe?

 

Groei betekent: meer mensen, meer producten, meer processen, meer teams. Maar hoe pas je de principes van Lean-Agile toe in een meer complexe organisatiestructuur en op een veel grotere schaal? Door de adoptie, beheersing en verinnerlijking van het Scaled Agile Framework (SAFe)!

SAFe is een productieraamwerk voor organisaties waar veel teams tegelijkertijd werken aan meerdere complexe producten en/of productfasen in een voortdurend veranderende omgeving. Het SAFe Framework stelt organisaties niet alleen in staat om zich snel aan de markt aan te passen, maar ook om klantbehoeften efficiënt te identificeren en de kwaliteit van hun evoluerende producten te verhogen.

SAFe bevordert samenwerking en constante waardelevering bij grote(re) aantallen Agile teams. Het raamwerk stemt structuur, strategie en uitvoering van software- en systeem-ontwikkelende organisaties op elkaar af, om zo de productwaarde, kwaliteit, voorspelbaarheid en efficiëntie te verhogen.

SAFe zorgt ervoor dat het concurrentievermogen door middel van versnelde innovatie veiliggesteld wordt (vandaar de aanvullende "e" - safe!) en bevordert onmiddellijke aanpassing aan uiterst veranderlijke marktomgevingen.

2. Wat zijn de SAFe kernwaarden?

 

De schaalmethode van SAFe is gebaseerd op een combinatie van de principes van Scrum, Lean, Kanban en DevOps. Die combinatie levert een viertal "wendbaarheidstactieken" waarmee jouw organisatie zo Agile als nodig wordt.

Deze "agility tactics" definiëren de vier kernwaarden van SAFe:

1.    Alignment (uitlijning)
Als afdelingen en teams niet goed op elkaar afgestemd zijn, kunnen organisaties moeilijkheden ondervinden bij het nemen van beslissingen en het reageren op veranderingen. Goed "uitgelijnde" organisaties daarentegen zijn wendbaar; ze kunnen zich soepel aanpassen en adequaat omgaan met onvoorziene omstandigheden.

2.    Ingebouwde kwaliteit
De kwaliteit van het product moet in alle stadia van het proces 'by design' ingebouwd én gecontroleerd worden en niet pas later, na inspectie, toegevoegd.

3.    Transparantie
Bij SAFe is transparantie het belangrijkst. Zonder transparantie zijn feiten slechts meningen en worden beslissingen veelal genomen op basis van onderbuikgevoelens. Dat kan nadelig uitpakken voor je product.

4.    Procesuitvoering (Program Execution)
Met SAFe is procesuitvoering, de eigenlijke productie, van cruciaal belang. Er moet immers voortdurend waarde worden geleverd. Agile teams - en een Agile Release Train (ART, zie 3.) die de programma-executie garandeert - zorgen ervoor dat het werk op tijd klaar is.

3. Wat is een ART?

 

Het begrip ART verwijst naar de Agile Release Train, een essentieel element van het SAFe Framework.

De Agile Release Train (ART) is een voor de lange termijn samengestelde groep van Agile teams, die - samen met andere stakeholders - incrementeel één of meer oplossingen in een waardestroom ontwikkelt, oplevert en, indien nodig, exploiteert.

Elke ART bestaat uit meerdere Agile teams. Samen vormen ze een virtuele organisatie (5 tot 12 teams, elk 5 tot 9 mensen) die in voortdurende, onderlinge afstemming plant, committeert en executeert. De gehele ART bestaat uit minstens 50 personen, maar omvat veelal zo'n 125 à 150 mensen (Dunbar's Number).

Elke ART wordt ondersteund door een Release Train Engineer, Scrum Masters, Product Management, en diverse Product Owners. Het doel van de ART is om samen met andere belanghebbenden deelproducten op te leveren in een reeks Sprints (zogenaamde Program Increments).

Een overzicht van de continue waardestroom van een ART:

Agile Release Train as part of SAFe (Scaled Agile Framework)


4. Wat zijn de vier levels van SAFe?

 

SAFe 5.1 is de meest recente versie van het SAFe Framework en omvat vier incrementele configuraties of 'levels', opgebouwd uit 7 klantgerichte kerncompetenties, de zogeheten Core Competencies of the Lean Enterprise.

Level 1: Essential SAFe

De meest elementaire configuratie met de kritieke elementen van SAFe, namelijk:

 • Lean Agile Leadership - de basis van SAFe; zorgt voor empowerment van personen en teams, om zo hun hoogste potentieel naar boven te halen.
 • Team & Technical Agility - voor hogere productiviteit, betere kwaliteit, snellere time-to-market (TTM) en voorspelbare levering van waarde.
 • Agile Product Delivery - DevOps en Release-on-Demand, een continue leveringspijplijn voor batches van hoogwaardige functionaliteiten en oplossingen, geringere ontwikkelingskosten, lagere risico's en een groter concurrentievermogen.

Level 2: Large Solution SAFe

Voor coördinaLevel 3: Portfolio SAFe tie en sycnhronisatie tussen meerdere programma's, met behulp van:

 • Enterprise Solution Delivery - een Lean-Agile aanpak die de ontwikkeling, ontplooiing en evolutie van grote, complexe softwaretoepassingen in cyber-fysieke systemen optimaliseert (ook wel "Large Solution SAFe" genoemd).

Level 3: Portfolio SAFe

Omvat strategie, financiering en Lean Governance via:

 • Organizational Agility - organisatorische wendbaarheid, enerzijds voor optimalisatie van bedrijfsprocessen, strategische evolutie met behulp van bindende afspraken (commitments) en anderzijds voor snelle aanpassing aan c.q. kapitalisatie van nieuwe marktkansen.
 • Lean Portfolio Management - onderlinge afstemming (alignment) van portfolio-strategie, financiering, operationele activiteiten en bestuur.

 Level 4: Full SAFe

Al het bovenstaande, plus:

 • Continuous Learning Culture - voor de permanente toename van kennis, competenties, prestaties en innovaties.

Organisaties die deze kerncompetenties (Core Competencies) beheersen, bouwen het essentiële spiergeheugen en de benodigde mentaliteit op, die nodig zijn om toekomstige successen aan te drijven.  

 Full SAFe in één oogopslag:

Full SAFe overzicht. Bron: Scaled Agile.

Voor een volledig overzicht van het complete Framework en de Core Competencies, kijk hier.

5. Waarom SAFe (zijn)?

 

Organisaties moeten een meer fluïde manier van werken omarmen om concurrerend te blijven. Ze worden gedwongen om op een doeltreffende manier te opereren - een manier die het mogelijk maakt om nieuwe technologieën zo snel mogelijk te beoordelen, te testen, te analyseren én succesvol om te zetten. Misluk snel, slaag sneller. Dat klinkt in het Engels natuurlijk veel beter: fail fast, succeed faster. Maar dit alles vereist wél een fundamentele shift in werkcultuur en organisatiegedrag. Die shift is SAFe.

Dus waarom SAFe?

Je kan SAFe toepassen om:

 • Technologische ontwikkeling af te stemmen op strategische bedrijfsdoelstellingen.
 • Op een voorspelbare basis steeds nieuwe waarde te kunnen leveren.
 • De kwaliteit van oplossingen te verbeteren en aan de vraag van klanten te voldoen.
 • Agile teampraktijken op te schalen naar ART's.
 • Een samenwerkende en innovatieve werkomgeving te creëren.
 • Mensen en teams rond de creatie van waarde (product value) te organiseren, een cultuur te installeren die ruimte biedt voor mislukking (fails) en die creatief denken, risico's nemen en voortdurend leren juist aanmoedigt.

Bekijk ons SAFe trainingsaanbod

6. Waarom is SAFe zo populair?

SAFe maximaliseert het vermogen van complexe organisaties om de beste oplossingswaarde te leveren in de kortst haalbare tijd. 

SAFe-organisaties...

 • Zijn transparant.
 • Leren continu.
 • Voorspellen en plannen beter.
 • Leveren snelle updates en iteraties.
 • Releasen veelvuldig.
 • Minimaliseren tijdverspilling en moeite.
 • Nemen slimme beslissingen over nieuwe ontwikkeling(en).

SAFe richt zich op geschaalde Agile teamwerksystemen en op bedrijfsresultaten, waardoor organisaties betrouwbaarder en efficiënter worden op een transparante, gestructureerde manier. 

Dát maakt SAFe zo populair. Maar nog belangrijker: SAFe werkt motiverend!

7. Wat zijn de grootste voordelen van SAFe?


De top 5 voordelen van SAFe:

 1. Betere bedrijfsresultaten & verhoging van de productiviteit (25-75%).
 2. Kwaliteitsverbetering (20-50%).
 3. Snellere time-to-market (30-75%).
 4. Grotere voorspelbaarheid en betere planning.
 5. Hogere betrokkenheid van werknemers, grotere werktevredenheid.

Al deze voordelen zijn top bedrijfseisen in een volatiele marktomgeving die onderhevig is aan voortdurende technologische versnelling en steeds weer veranderende eisen en behoeften van de klant.

8. Hoe zorg ik voor de implementatie en adoptie van SAFe?

 

SAFe is gebaseerd op 10 basisconcepten die afgeleid zijn van de Lean & Agile principes van het Agile Manifesto; deze principes wijzen de weg.

De snelle adoptie van SAFe vereist volgende mindset:

 • Neem een bedrijfseconomisch standpunt in.
 • Pas systeemdenken toe.
 • Ga uit van variabiliteit; behoud opties voor.
 • Werk en bouw incrementeel, met snelle, geïntegreerde leercycli.
 • Baseer mijlpalen op objectieve evaluatie van werksystemen.
 • Visualiseer en beperk lopende werkzaamheden (work-in-progress), limiteer de omvang van batches, en beheer de lengte van wachtrijen.
 • Pas cadans (timing, regelmaat) toe, synchroniseer met cross-domain planning.
 • Ontsluit de intrinsieke motivatie van kennismedewerkers.
 • Decentraliseer de besluitvorming.
 • Organiseer rond waardecreatie.

 

Om bovenstaande adoptiementaliteit te bereiken, heeft Scaled Agile een stappenplan voor implementatie ontwikkeld. Deze omvat 12 stappen:

 1. Het omslagpunt bereiken.
 2. Lean-Agile Change Agents trainen.
 3. Bedrijfsvoerders, managers en leiders trainen.
 4. Een 'Lean-Agile Center of Excellence' creëren.
 5. De waardestromen en ARTs identificeren.
 6. Een implementatieplan opstellen.
 7. De ART lancering voorbereiden.
 8. Teams trainen en de ART Coach introduceren.
 9. De ART ten uitvoer brengen.
 10. Meer ARTs en waardestromen lanceren.
 11. Het portfolio uitbreiden.
 12. Versnellen ("SAFe Acceleration").

9. Is SAFe wel geschikt voor mijn organisatie?

 

Kleine organisaties met bijvoorbeeld een enkele product(groep) kunnen prima Agile werken door één of een klein aantal Scrum teams en Product Owners in te voeren.

Maar zodra je organisatie verder groeit en een stadium bereikt waarin de complexiteit...

 • Meer abstracte verantwoordelijkheden en gedelegeerde bevoegdheden
 • Langere planningshorizonten
 • Een groeiende behoefte aan synchronisatie van te leveren prestaties
 • Meer tijdsintensieve innovatie en planning

...veroorzaakt, dan is het moment daar om op te schalen. Eén enkel team volstaat niet langer. Je zult moeten overstappen op beter geschaalde manieren van Lean-Agile werken, zoals het SAFe Framework.

Je kunt dus beter andersom vragen: heeft jouw organisatie behoefte aan het opschalen van Agile processen? Dan is SAFe zeker geschikt voor jou!

10.  Welke SAFe trainingen en certificeringen biedt Scaled Agile?


Als gecertificeerd SAFe Professional geniet je vele voordelen:

Wereldwijd hebben al meer dan een half miljoen mensen - Agile coaches, bedrijfsanalisten, systeem- & oplossingsarchitecten, portfoliomanagers, producteigenaars, CEO's - Scaled Agile trainingen gevolgd om hun organisaties en teams te helpen bij de transitie naar deze nieuwe manier van werken.

Maar welke certificering en/of training is nu geschikt voor jou? Dat hangt af van je huidige rol en de redenen waarom je die rol wilt verstevigen en/of uitbreiden. Of je nu een Scrum Master bent die SAFe 5 Scrum Master (SSM) wil worden, of een Product Owner die ernaar streeft een Certified SAFe 5 Product Owner/Product Manager (SAFe PO/PM) te worden; wij bij Xebia hebben de juiste trainingen in huis!

Als Gold Partner van Scaled Agile, Inc. biedt Xebia Academy geheel op-maat-gemaakte, professionele SAFe certificeringstrainingen van wereldklasse.

 Voor een volledig overzicht van alle SAFe trainingen van Scaled Agile, klik hier. 

contact-us

Contact opnemen

Ons team staat voor je klaar

Stuur ons een bericht! →

Of bel +31 (0)20 760 9844